Van initiatief naar actie met de Organisatiecockpit | 8 stappen
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

8 essentiële stappen

Hoe ziet een Organisatiecockpit-traject er in grote lijnen uit? Er worden 8 essentiële stappen onderkend:

  1. Vaststellen van de strategie van de organisatie: deze stap kan worden gekarakteriseerd als een gezamenlijk proces van topleiding en managementteam. Hieruit wordt duidelijk hoe de organisatie zal inspelen op de veranderingen in de omgeving en wat de besturingsopgave is voor de top van de organisatie.
  2. Vervolgens voeren leiding en management een diagnose uit van de uitgangssituatie die leidt tot het uitstippelen van een strategie en het vaststellen van de besturingsopgave, die ook wel als ‘de missie van de organisatie’ wordt aangeduid. Maar we zijn nu nog niet zover dat iedereen ook weet wat hij doen moet. Strategie en missie moeten nog worden geoperationaliseerd.
  3. Identificeren van zoekvelden; dat zijn de onderwerpen waarop de organisatie anders of beter moet gaan presteren wil zij in haar strategische opzet kunnen slagen en die daarom ook wel kritieke succesfactoren worden genoemd
  4. Bepalen van KPI’s per afzonderlijk zoekveld: hiermee worden de maatstaven bedoeld waarmee een zoekveld meetbaar kan worden gemaakt.
  5. Het voorzien van de prestatie-indicatoren van een targetwaarde: met een targetwaarde wordt aan een indicator een meet- of toetsbare doelstelling toegekend. De indicator is dan compleet.
  6. Opnemen van de gekozen set prestatie-indicatoren in een performance dashboard; het gaat erom dat het dashboard (Organisatiecockpit) wordt voorzien van een beperkte set indicatoren waarmee de realisatie van de strategie kan worden gevolgd.
  7. Het uitzetten van activiteiten in de verschillende organisatieonderdelen (afdelingen, groepen, teams etc): door het uitvoeren van deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de gewenste indicatorwaarden.
  8. Het rapporteren van de indicatorstanden en de trendmatige ontwikkeling daarvan inclusief analyse van de onderliggende data.

Alle stappen moeten aan de orde komen

In het proces van prestatiemanagement moeten alle getoonde stappen aan de orde komen. Door in dit proces voortdurend te focussen wordt ervoor gezorgd dat er een kleine set indicatoren wordt ontwikkeld; via decompositie wordt bereikt dat de acties in relatie staan tot de strategie.

Vaste maatstaven

De indicatoren worden als vaste maatstaven in de cockpit opgenomen. Aan elke indicator kunnen periodiek andere prestatiedoelen worden gekoppeld die het nemen van actie in de organisatie uitlokken.

Lees ook: Het gebruik van het dashboard in de praktijk en de Performance Management-rally winnen door motiveren en trainen

bestel direct het boek

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met van initiatief naar actie met de organisatiecockpit (8 stappen) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST