De 5 belangrijkste kenmerken van een Organisatiecockpit
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

De vijf belangrijkste kenmerken van de Organisatiecockpit geven tegelijk inzicht in enkele belangrijke principes van prestatiemanagement:

1. De cockpitmethodiek ontwikkelt en concretiseert uw ambities

De ambitieontwikkeling vindt plaats tijdens het proces van strategiebepaling (strategiekaart). Via de doel-middel hiërarchie vindt de concretisering plaats en wordt voor elk besturingsniveau bepaald wat de te leveren prestaties zijn en weet elk niveau waarom dat zo is.

2. Elk besturingsniveau kan een eigen cockpit vaststellen

Het principe van de organisatiecockpit kan niet alleen op organisatieniveau maar ook op lagere niveaus worden toegepast en gebruikt. De voorwaarde is echter dat er moet worden gezorgd voor samenhang tussen de verschillende cockpits die dan ontstaan. Samenhang kan worden bereikt door verticale afstemming tussen de verschillende besturingsniveaus en door horizontale afstemming tussen afdelingen, processen of individuen. Zo worden de verschillende beslissingen en acties toch goed op elkaar uitgelijnd.

3. De informatie die wordt gepresenteerd moet leiden tot actie

In de cockpit wordt de focus slechts gericht op indicatoren die voor het betreffende besturingsniveau van doorslaggevend belang zijn voor succes. Als de indicatorwaarden zich niet goed ontwikkelen, is er objectief gezien altijd aanleiding om actie te nemen of een nadere analyse of onderzoek te starten.

4. De totstandkoming en gebruik van de cockpit nodigen uit tot actie

Medewerkers op elk niveau hebben invloed op de keuze van de indicatoren. Hiervan gaat een stimulerende werking uit en er ontstaan subjectieve drijfveren om de gewenste indicatorwaarden te gaan realiseren en zelf actie te ondernemen. Datavisualisatie speelt hierin ook een rol van betekenis.

5. In het cockpitconcept gaan meten én managen hand in hand

Het meetsysteem is de spin in het web van performance management. De organisatie kan zelf de vormgeving van het meetsysteem bepalen. Deze vormgeving varieert van een simpel A4-tje tot een database die met één muisklik de cockpits van de organisatieonderdelen tevoorschijn tovert. Meten alleen is echter niet voldoende en heeft slechts betrekking op de check-fase van de Deming-cirkel. De andere fasen zorgen ervoor dat er wordt gestuurd en bijgestuurd.

bestel direct het boek

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met de 5 belangrijkste kenmerken van een organisatiecockpit of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15