Wat is de organisatiecockpit? | De 3 belangrijkste principes
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Scoren met de organisatiecockpit

Deze website voorziet je van een schat aan informatie over de Organisatiecockpit. Managers, medewerkers en adviseurs maken kennis met een instrument waarmee ze concrete resultaten kunnen bereiken. Deze website geeft een boeiend inzicht in een manier van performance management die wel tot resultaten leidt!

Managers die de organisatiecockpit gebruiken kunnen scoren. Zij bereiken niet alleen de gewenste resultaten maar nog belangrijker: zij maken ook van hun organisatie een lerende organisatie. De organisatiecockpit is een unieke formule. Fun makes it run. Het geheim? De Organisatiecockpit combineert het zorgvuldig vaststellen van doelen met het versterken van prestatiegerichtgedrag voor alle niveaus in de organisatie.

Bestel direct het boek ‘De cockpit van de organisatie’.

De organisatiecockpit: een compleet managementdashboard

De organisatiecockpit: een compleet managementdashboardDe organisatiecockpit is een compleet managementdashboard van een organisatie. Op dit dashboard staat een specifieke set indicatoren die laat zien of een organisatie op koers is en of er ingegrepen moet worden. De organisatiecockpit is echter meer. Het is een managementconcept dat ervan uit gaat van drie simpele principes. De cockpit is gebouwd rondom de bestuurder en het management van de organisatie. Het is zijn dashboard en zijn hulpmiddel om de organisatie te besturen. Een goede organisatiecockpit is gebouwd op drie krachtige principes:

  1. Focus op de besturingsopgave
  2. Decompositie van de strategie tot meetbare elementen
  3. Geef uw medewerkers ownership

Als de Organisatiecockpit eenmaal is ingevoerd, kan iedereen zelf zien welke bijdrage hij of zij moet leveren én wil hij of zij gemotiveerd zich daarvoor ook echt te gaan inzetten.

Principe 1: Focus op de besturingsopgave

De Organisatiecockpit moet uitsluitend die informatie leveren die de manager nodig heeft om zijn organisatie te kunnen besturen. Niet meer, maar zeker niet minder. Daarom moet in de eerste plaats alleen op die onderwerpen worden gefocust die voor de realisatie van de strategie van wezenlijk belang zijn. Het is altijd een handvol factoren die het succes van de organisatie bepaalt en die zorgt voor het merendeel van de waardecreatie door die organisatie.

Focussen heeft echter nog een tweede betekenis: het beperken van het aantal indicatoren voor elk van de gevonden succesbepalende factoren. Niet elke indicator heeft evenveel informatiewaarde. Het zoeken is dus naar een relatief kleine set indicatoren die veelzeggend is, de key performance indicators. Het vraagt zorg en aandacht om de ‘vital few’ en niet de ‘trivial many’ indicatoren in De Organisatiecockpit te krijgen.

Principe 2: Decomponeer de strategie in meetbare grootheden

Om het meteen maar duidelijk te stellen: een strategie die niet meet- of toetsbaar kan worden gemaakt is niet uitvoerbaar. Een belangrijke taak van prestatiemanagement is daarom het meetbaar maken van de strategie. Volgens het decompositie-principe behoort dit plaats te vinden door in een aantal tussenstappen van de strategie via strategische zoekvelden te komen tot prestatie-indicatoren.

Het decompositieprincipe ziet elke tussenstap als een trede die past in een samenhangende hiërarchie van doelstellingen. Het is een beredeneerde aanpak en de verkregen samenhang zorgt ervoor dat met de uiteindelijke gekozen indicatoren wordt gemeten wat men wil meten: de realisatie van de strategie.

Principe 3: Geef uw medewerkers ownership van de indicatoren

Toepassing van het ownership-principe, zoals de verkorte naam van dit principe luidt, moet ervoor zorgen dat de indicatoren door uw medewerkers en managers worden geaccepteerd. ‘Ownership’ wil in dit verband zeggen dat men zelf de relevantie van de indicator kan beoordelen en dat men zich voor het bereiken van de gewenste indicatorstanden verantwoordelijk voelt.

Om ownership te bereiken is het nodig dat degenen die hun gedrag moeten richten naar een bepaalde stand van een indicator bij de totstandkoming van die indicator worden betrokken. In de praktijk geeft de toepassing van dit principe de grootste uitdagingen.

Er zijn enkele vuistregels die aangeven hoe een lid van de organisatie betrokken kan worden bij het opstellen van indicatoren; er zijn echter geen recepten die altijd in elke situatie werken.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met wat is de organisatiecockpit? (de 3 belangrijkste principes) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST