Blog over Performance-management: pagina 1 van 1

Blogroll Performance-management - pagina 1 van 1


Blog over Performance-management: pagina 1 van 1
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

KPI's en het proces van waardemanagement

In een eerdere blog Een mooie toekomst voor KPI’s besprak ik waarom organisaties die waarde willen creëren en dit proces willen managen dit niet kunnen realiseren zonder ‘onvervalste’ KPI’s’. Dergelijke onvervalste KPI’s moeten op één doel gericht zijn: het goed en beter laten werken van een bestaand business systeem. Dat systeem moet in balans zijn: de klantvraag naar onze producten en diensten moet gematcht worden met de mogelijkheden om ze te produceren. Dus met medewerkers, machines en overige productiecapaciteit. De uitdaging is nu om in balans te zijn én tegelijkertijd de performance van dat systeem te richten op groei. In commerciële organisaties is dat groei van de toekomstige cashflow. Dat is meer in het belang van de investeerders dan een kortetermijnfocus gericht op winst.

Naar een stelsel van KPI’s, KRI’s en PI’s voor Huizen & Co.

Binnen Huizen & Co. voeren wij al jaren een discussie over de wijze waarop wij onze doelstellingen duidelijk definiëren, kunnen meten en ook kunnen zien of wij de prestaties die wij willen leveren ook daadwerkelijk realiseren. Wij slagen er, ondanks alle goede voornemens die we hebben en een in mijn ogen aanzienlijke inzet van mensen en middelen, niet in om tot een aanpak te komen die voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die daar redelijker wijze aan kan worden gesteld.

Van strategie naar KPI

Het adagium ‘What gets measured gets done’ volgend, zijn Kaplan en Norton van mening dat een organisatie zijn strategie meetbaar moet formuleren om deze te kunnen implementeren. De organisatie die een goede strategy map heeft opgesteld, en dus haar strategie concreet en tastbaar in doelen en/of succesfactoren heeft beschreven, heeft een belangrijke voorwaarde vervuld om de strategievorming meetbaar te kunnen maken.

Het concept de Balanced Scorecard

Kaplan en Norton presenteerden hun Balanced Scorecard (BSC) in eerste instantie als een instrument voor organisatie-prestatiemeting. Zij brachten hiermee een alternatief naar voren in de discussie die in de jaren ’90 werd gevoerd over het gebruik van uitsluitend financiële maatstaven voor het meten van organisatieprestaties, iets waarover destijds onvrede bestond (Kaplan en Norton, 1992). Uit onderzoek in 1982 (Wiersma, 2001) is gebleken dat de marktwaarde van een onderneming toen nog voor gemiddeld 62% uit de boekwaarde van de desbetreffende organisatie bestond. Uit onderzoek bleek verder dat de immateriële activa een steeds groter aandeel van de marktwaarde gingen uitmaken en dat hier vermoedelijk sprake was van een doorzettende trend.

Organisatorische condities voor de implementatie

In het basisontwerp (het prototype) van de Organisatiecockpit wordt zichtbaar ‘wat’ er moet worden gemeten. De organisatie moet echter ook aangeven ‘wie’ daartoe ‘welke acties’ moet ondernemen. Daarbij spelen het zogenoemde besturingsmodel en de TVB-structuur (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) een grote rol. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur (de wegen en de verkeersregels) voor prestatiemanagement van de organisatie.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15