Blog over Cockpit: pagina 1 van 1

Blogroll Cockpit - pagina 1 van 1


Blog over Cockpit: pagina 1 van 1
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Kan een team verantwoordelijk worden gesteld voor een prestatie?

Een oude wijsheid luidt: ‘waar iedereen verantwoordelijk is, voelt niemand zich verantwoordelijk’. Daarom worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet aan een collectiviteit gekoppeld, maar steeds aan individuen. Zo bezien lijkt het dus niet verstandig om een team verantwoordelijk te stellen voor het bereiken van een prestatie. Het op zichzelf juiste beginsel van de persoonlijke verantwoordelijkheid vormt echter de kern van een implementatieprobleem. Immers, in de sociale werkelijkheid kunnen veel prestaties niet gerealiseerd worden zonder dat er meerdere mensen bij samenwerken. Dat die samenwerking nodig is, is zonneklaar als het gaat over resultaten die we in organisaties moeten bereiken.

Realiseren van de organisatorische condities voor de cockpit

Als de leiding van een organisatie eenmaal heeft besloten om een cockpit te gaan gebruiken voor haar prestatiemanagement, dienen zich drie essentiële opgaven aan. Dat zijn: het maken van een basisontwerp van de cockpit; het uitvoeringsgeschikt maken van het basisontwerp; het gaan gebruiken van de Organisatiecockpit in de praktijk. In het boek "De organisatiecockpit" is het opstellen van een informatie- en een meetplan besproken. Het resultaat van deze plannen vormt het basisontwerp (prototype) van onze Organisatiecockpit. Daar willen we graag mee verder. In deze eerste blog zullen we de eerste stap naar de implementatie van dit ontwerp zetten. Want in de praktijk is het niet mogelijk om een basisontwerp zonder meer te gaan gebruiken en is een tussenstap nodig. De trits Informatieplan → Meetplan → Actieplan is eigenlijk een te eenvoudig basisschema. Als tussenstap wordt het uitvoeringsgeschikt maken van het basisontwerp toegevoegd. Er moeten allerlei voorbereidingen worden getroffen om het ontwerp te kunnen invoeren en met succes de slag naar het managen van prestaties te maken.

Hoe kun je het effect van de strategievorming maximaliseren?

Strategievorming kan op totaal verschillende manieren kan plaatsvinden. Er is kennelijk geen ‘one best way’. De vier kwadranten met de strategiescholen sporen managers aan zelf een keuze te maken afhankelijk van hun eigen situatie. Ondanks de verschillen denk ik dat er ook conclusies worden getrokken die in vrijwel alle situaties van toepassing zijn. Met deze conclusies geef ik aan hoe strategievorming in een organisatie effectiever kan plaatsvinden.

Ontwikkelen van het KPI-meetsysteem

Bij het ontwikkelen van een KPI-meetsysteem moeten de zoekvelden geïdentificeerd worden en daarna vertaald worden in één of enkele maatstaven. Daarna zijn de normen, eventueel met gradaties en toleranties, vastgesteld. Wanneer wij hieraan een meetsysteem koppelen, kunnen we gaan draaien. In de praktijk betekent dat het maken van duidelijke afspraken over wijze en frequentie van meten, rapportage, vormgeving en startdatum van een KPI. Stuk voor stuk zijn dit belangrijke zaken. Eén kleine relativering van onze opdeling van het Meetplan (maatstaf, norm, meetsysteem en rapportage) is hier nog wel op zijn plaats.

Praktijkvoorbeeld: procesmodel van de gewenste situatie

Het samenstellen van de lijst met transformaties biedt wel een verrassing. Het blijkt een ‘eye-opener’. Docenten en directie zien tot hun verbazing dat het proces ‘verzorgen tentamens’ nog lang niet optimaal verloopt. Verbeteringen zijn nodig en de eerste suggesties komen al. Het procesmodel van de bestaande situatie moet worden aangepast. Dat betekent dat de drie deelprocessen van ‘verzorgen tentamens’ moeten worden gemodelleerd.

Het dashboard speelt een cruciale rol

Bij de realisatie van de strategie in de dagelijkse praktijk speelt het dashboard een cruciale rol. Binnen de verschillende onderdelen van de organisatie (afdelingen en groepen) moeten activiteiten worden uitgezet om de gewenste indicatorwaarden te gaan realiseren. De medewerkers worden hierbij betrokken om de besluitvorming te verbeteren en commitment te verkrijgen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt die moeten worden gecommuniceerd en gecoördineerd. Committeren, coördineren en communiceren leiden ertoe dat iedereen in de organisatie weet wat er moet gebeuren en welke tijdsperiode daarvoor staat. En daarmee wordt de Plan-fase van de genoemde PDCA-cyclus in gang gezet.

De cockpit als metafoor

De cockpit is de stuurhut van een vliegtuig. In die stuurhut nemen de vliegers - in onderling samenspel, maar binnen de lijnen van de hiërarchie - de beslissingen. Die beslissingen zijn steeds gebaseerd op de informatie die in de cockpit wordt gepresenteerd én op de persoonlijke waarnemingen van de vliegers. Intussen vervolgen ze hun weg van A naar B. In de cockpit van een vliegtuig kunnen we enkele typen 'metertjes' (indicatoren) ontwaren die voor de besturing een specifieke functie hebben.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15