Onderwijscockpit | Dashboard voor het Onderwijs | Scholen KPI's
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Kwaliteitsontwikkeling binnen scholen

De Onderwijscockpit geeft directies en schoolbesturen in het basisonderwijs informatie voor de kwaliteitsontwikkeling en governance van hun scholen. Het is een initiatief van Leo Kerklaan en Johan Gelauf.

De Onderwijscockpit

Dit onderwijsdashboard laat de schoolscore zien op één of meer vragenlijsten. Je kan kiezen uit 6 specifieke, bondige en in de onderwijspraktijk geteste vragenlijsten. Elke vragenlijst wordt via internet aangeboden aan ouders, leerlingen, leerkrachten, en bestuurders. Dit al naar gelang het onderwerp en de behoefte. De scores en KPI’s op de vragenlijsten vormen de ‘metertjes in de eigen schoolcockpit’ voor leerkrachten en directie.

Elke vragenlijst vormt een apart onderzoek. Hiervan ontvangt de opdrachtgever een rapportage in een goed verzorgde layout.

Hoe beginnen?

Heel simpel met één vragenlijst! Als het bevalt worden later nieuwe vragenlijsten toegevoegd. Er zijn vragenlijsten voor: kwaliteit, tijd, en het onderwijsleerproces. Maar ook voor: schoolklimaat, zorg en begeleiding, en integraal personeelsbeleid. Zo worden de vorderingen van een school gericht en gefaseerd in kaart worden gebracht. De resultaatscores laten steeds nauwkeuriger zien of het zogenaamde opbrengstgericht leren succesvol wordt toegepast en waar bij te sturen voor verbetering.

De Onderwijscockpit heeft ook vragenlijsten die specifieke informatie voor het bovenschools bestuur opleveren: resultaten, organisatie, klanten en innovatie.

Tevredenheid

Bovendien heeft De Onderwijscockpit vragenlijsten voor oudertevredenheid, personeelstevredenheid en imago. Het werken aan competenties wordt ondersteund met onze vragenlijst voor 360 graden feedback.

De Onderwijscockpit biedt objectieve informatie over de kwaliteit van basisscholen. Hierdoor is het mogelijk scholen op verschillende kwaliteitsaspecten met elkaar te vergelijken (benchmarken).

De Onderwijscockpit in een notendop

Strategisch kompas voor de Onderwijscockpit

  • Zes vragenlijsten voor schoolkwaliteit
  • Vier vragenlijsten voor bestuurlijke kwaliteit
  • Vijf vragenlijsten voor tevredenheid
  • Stap voor stap
  • Systematische verbetering met behulp van het strategisch kompas

Besluitvorming

  • De schoolorganisatie bepaalt altijd zelf de prioriteiten
  • Ons strategisch kompas laat snel zien welke vragenlijsten relevant zijn voor de gekozen prioriteiten
  • Gebruikers van De Schoolcockpit krijgen onze cockpitgidsen over. Ze helpen u met het uitwerken van de missie, het ontwerpen van een eigen bestuurscockpit en het werken met de PDCA cirkel (uitleg)

Direct aan de slag met De onderwijscockpit?

Neem vrijblijvend contact op met Leo Kerklaan voor een demonstratie via Internet of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze consultants of implementatiepartners.

neem contact met ons op

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met onderwijscockpit (dashboard voor het onderwijs) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Associate Partner Passionned Group & auteur, docent en adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15